dnes je 13.7.2024

Čo zahŕňa proces vzdelávania?

Vzdelávanie Zákon o ochrane spotrebiteľa z pohľadu eshopov

Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, najmä prevádzkovateľov, ktorí sa chcú zorientovať v novej právnej úprave o ochrane spotrebiteľa, primárne prijatej z dôvodu transpozície legislatívnych aktov Európskej únie.

1. Overte si Vaše znalosti z oblasti o ochrane spotrebiteľa z pohľadu eshopu.

2. Vzdelávanie Vám poskytne najdôležitejšie informácie, ktoré nová novela zaviedla, a to najmä:

  • zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ,
  • aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách a novej úpravy nových povinností prevádzkovateľov eshopov,
  • posilnenie preventívnych a výchovných pôsobení dohľadu smerom k dohliadaným osobám.

Predmetný zákon úzko prepojený na Občiansky zákonník by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a subsumovať aj budúce legislatívne iniciatívy. Predmetným zákonom sa navrhujú aj zmeny, ktorým sa Občiansky zákonník aktualizuje na digitálnu éru.

3. Absolvovaním vzdelávania získate:

  • prehľad v najdôležitejších oblastiach zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, so zameraním sa na eshopy,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • predstavu aplikácie predmetného zákona z pohľadu praxe,
  • dopad nového zákona o ochrane spotrebiteľa na Občiansky zákonník

Ako získať certifikát? Podmienkou získania certifikátu je úspešné absolvovanie záverečného testu, čo predstavuje 100 % správnych odpovedí (vždy je len jedna správna odpoveď).

Prajeme Vám veľa úspechov pri riešení záverečného testu a vzdelávaní, ktoré Vám pomôže nadobudnúť znalosti z oblasti o ochrane spotrebiteľa z pohľadu eshopov.

Obsah vzdelávania

Autori
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila aj ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa počas svojej aplikačnej praxe okrem iného venovala aj otázke informačných a komunikačných technológií.

Odborný garant
JUDr. Marek Šmid, LLB. (Hons).
JUDr. Marek Šmid, LLB. (Hons)

Marek je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak a vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Oblasti potravinového práva sa venuje ako advokát pri poskytovaní právneho poradenstva, ako aj vo svojej lektorskej činnosti pre vydavateľstvo Verlag Dashofer. V jeho publikačnej činnosti sa špecializuje na tie oblasti práva, v ktorých je možné v podstatnej miere pracovať s rozmerom medzinárodného práva a práva Európskej únie, resp. v ktorej je možné poukazovať na prienik medzi právnymi systémami kontinentálneho práva a angloamerického právneho systému (Common Law). Využíva tak svoje medzinárodné skúsenosti, ktoré nadobudol v medzinárodných advokátskych tímoch na Slovensku a v Londýne, ako aj počas štúdií v Londýne, Ríme a Remeši, a zároveň pri spolupráci s inštitúciami Európskej únie a Svetovou bankou. Je ženatý a má dve deti.

Obsah vzdelávania